O nás

Školní jídelna Slavkov byla zřízena příspěvkovou organizací ke dni 1. 1. 2003 obcí Slavkov, vydáním Zřizovací listiny příspěvkové organizace, schválené Zastupitelstvem obce Slavkov dne 25. 9. 2002 .

S účinností od 1.7.2005 se naše organizace stala plátcem DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím.

Školní jídelna Slavkov zabezpečuje stravování celkem 800 strávníkům obce Slavkov a okolních obcí.  Nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel. Řídíme se metodikou pro výpočet spotřebního koše potravin ve školních jídelnách. Plnění spotřebního koše striktně dodržujeme, dochází k pravidelným kontrolám ze strany vedení organizace, ale také ze strany Hygienické stanice a České školní inspekce. Organizace zároveň spolupracuje s nutriční terapeutkou. Toto nám umožňuje poskytovat strávníkům dostatečnou výživu podle zdravotnických doporučení.